clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Gospodarka Ukrainy na krawędzi.


Ukraińska grzywna radzi sobie dziś najgorzej na świecie, w ciągu roku straciła do dolara 53 proc.
Tags: finanse, pieniądze, polska, rosja, ukraina, usa
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author