clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polska sfinansuje najzdolniejszym studentom studia za granicą

Stu studentów rocznie dzięki wsparciu państwa będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Startujący w 2016 roku program „Studia dla wybitnych” to pierwszy publiczny projekt finansowania całości studiów za granicą. Dziś rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.

Możliwość sfinansowania studiów na renomowanych uczelniach zapowiedziała w swoim exposé premier Ewa Kopacz. Na „Studia dla wybitnych” w 2016 r. ma zostać przeznaczone 18,5 mln zł.
Do 2025 roku rząd wyda na program 336 mln zł.


- Dajemy szansę najzdolniejszym, najambitniejszym studentom, którzy chcieliby wyjechać za granicę, ale często po prostu ich na to nie stać. Ich wiedzę, zdolności i umiejętności trzeba jednak potem wykorzystać dla polskiej gospodarki. Dlatego będziemy zachęcać ich, żeby wracali do kraju – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska. - Podejmujemy również inne działania zachęcające młodych do powrotu. Ostatnio została rozszerzona formuła Diamentowego Grantu, tak aby mogła obejmować ona także Polaków studiujących zagranicą. Chodzi o to, by jak najwięcej ich wracało do kraju – dodaje minister nauki.

Program ma ruszyć w 2016 r., tak by umożliwić pokrycie kosztów studentom rozpoczynającym naukę w roku akademickim 2016/2017. Z programu będą mogli skorzystać wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Jednym z warunków otrzymania finansowania jest oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną uczelnię.

- Program „Studia dla wybitnych” to także wielka szansa dla uczelni, które będą dumne, że przygotowują studentów tak, aby studiowali oni na najlepszych szkołach wyższych świata. Spowoduje to też większy nacisk na poprawę jakości i wzrost konkurencyjności. Nie mam wątpliwości, że uczelniom ten program pomoże – dodaje minister Lena Kolarska-Bobińska.

Finansowanie ma dotyczyć studiów na najlepszych uniwersytetach zagranicznych. Zestawienie uczelni ma być przygotowywane zgodnie z Akademickim Rankingiem Uczelni Świata (ang. Academic Ranking of World Universities) – tzw. rankingiem szanghajskim. Na liście ma znaleźć się pierwszych 15 uniwersytetów z rankingu ogólnego, a także uczelnie z rankingów dziedzinowych.

Stypendyści otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Dzięki temu z programu będą mogli skorzystać wszyscy zdolni studenci, niezależnie od poziomu zamożności. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uczestnicy programu będą zwolnieni ze zwrotu udzielonego mu wsparcia w dwóch przypadkach. W ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni absolwent musi odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez 5 lat. W drugim przypadku wystarczy, że ukończy studia doktoranckie w Polsce.

Program „Studia dla wybitnych” powstał również z myślą o przyszłości polskiej nauki i gospodarki. Stypendyści programu będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w Polsce i tym samym przyczynić się do rozwoju krajowej nauki, a także zwiększenia innowacyjności w polskiej gospodarce.

Link do aktualnego Akademickiego Rankingu Uczelni Świata: http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kfk/

Źródło informacji: MNiSW

Tags: finanse, nauka, polska, postęp, studenci
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author