clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Mądrzejsi nie będziemy

Mądrzejsi nie będziemy

5 sie, 09:32 Jonathan Leake / Sunday Times Sunday Times
Wizualizacja mózgu
Wizualizacja mózgu

Najnowsze badania wskazują, że nasze mózgi osiągnęły maksymalne granice inteligencji. Na przeszkodzie dalszemu rozwojowi stają prawa fizyki.

Naukowcy forsujący takie tezy twierdzą, że na drodze dalszemu rozwojowi stanęły dwie podstawowe bariery. Jedną jest miniaturyzacja komórek mózgowych i rozrost połączeń między nimi. Te dwie metody, jakimi ewolucja w przeszłości zwiększała inteligencję, zbliżają się do granic fizycznych możliwości. Drugą przeszkodą jest bilans energetyczny. Mózg człowieka stanowi przeciętnie tylko 2 proc. jego masy ciała, ale pobiera aż 20 proc. energii zużywanej przez organizm. Na tym etapie nawet niewielki wzrost zdolności umysłowych oznaczałby gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię.

Wnioski z badań nad strukturą i wymogami energetycznymi mózgu mogą oznaczać, że rozwój zdolności umysłowych, który zdominował miliony lat ewolucji gatunku ludzkiego, osiągnął poziom maksymalny i wszedł w okres stabilizacji. Jeśli to prawda, wówczas współczesny człowiek nie stanowi – jak sądzi wielu – ogniwa w ewolucji „wyższego” gatunku. Zamiast tego jesteśmy jej szczytowym wytworem pod względem zdolności poznawczych.

– Udowodniono, że mózg musi zużywać energię, by funkcjonować, oraz że jego wymogi w tym względzie są wystarczająco duże, by ograniczać nasze osiągi i wpływać na strukturę układu nerwowego – mówi Simon Laughlin, profesor neurobiologii z Uniwersytetu w Cambridge.

Laughlin należy do grupy naukowców, którzy uważają, że ludzkość osiągnęła szczyt swoich zdolności poznawczych. Do zagadnienia, opisanego w książce „Work Meets Life”, której jest współautorem, naukowiec podszedł w ten sposób, że wyliczył dokładnie ilość energii potrzebnej komórkom mózgu. Ustalił między innymi, że zużywają one tyle samo energii, co komórki serca, oraz że substancja szara – komórki kory mózgowej odgrywające kluczową rolę w procesie rozumowania – należą do najbardziej energochłonnych.


– Zdolność szerokiej dedukcji wymaga ogromnych nakładów energii, ponieważ by wyszukiwać nowe związki przyczynowo-skutkowe mózg musi nieustannie korelować informacje z rozmaitych źródeł. Takie wymogi energetyczne oznaczają, że istnieje limit ilości informacji, jakie zdolni jesteśmy przetworzyć – tłumaczy Laughlin.

Jednakże naszą inteligencję ogranicza nie tylko energia zużywana przez układ nerwowy, ale także jego struktura. Neurolodzy od dawna wiedzą, że mózg dzieli się na około 10 oddzielnych „modułów”, z których każdy odpowiada z grubsza za inne funkcje, takie jak ruch czy wzrok. Moduły te połączone są wiązkami włókien nerwowych i jedna z tez mówi, że mądrość zależy od siły i jakości połączeń między nimi.


W przeprowadzonym niedawno eksperymencie Ed Bullmore, profesor psychiatrii z Cambridge zmierzył wydajność, z jaką komunikują się ze sobą różne części mózgu. Ustalił, że impulsy nerwowe podróżują szybciej u osób mądrzejszych niż u tych o mniejszej inteligencji. – Wydaje się, że wysoka integracja sieci mózgowej jest połączona z wysokim ilorazem inteligencji – mówi. Inni badacze wykorzystali technikę tomografii dla sporządzenia mapy komórek mózgowych łączących różne części mózgu i zmierzenia ich parametrów. Wnioski były jednoznaczne: mózgi o najlepszych połączeniach należały do najmądrzejszych osób.

Subscribe

Comments for this post were disabled by the author