clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Schetyna jednak miał rację

Nie milkną echa słów Grzegorza Schetyny dotyczące wyzwolenia byłego obozu w Auschwitz. Jak wynika z oficjalnych dokumentów sowieckiej armii, których treść przytacza dziennik.pl, szef polskiej dyplomacji miał jednak rację. Największą grupą narodowościową wśród szeregowych 60. armii, która otwierała bramy niemieckiego obozu zagłady, stanowili właśnie Ukraińcy.

Z dokumentu przygotowanego dla ministerstwa obrony ZSRR wynika, że według stanu na 1 stycznia 1945 roku w korpusie szeregowców 60. armii 1. frontu ukraińskiego największą grupą narodowościową stanowili Ukraińcy. Na tym szczeblu było ich 51 proc. Rosjanie stanowili przy tym 40 proc. składu.
Słowa, które tak wzburzyły Rosjan, brzmiały: "...to front ukraiński, pierwszy front ukraiński i Ukraińcy wyzwalali (Auschwitz), bo tam żołnierze ukraińscy byli wtedy w ten dzień styczniowy i oni otwierali bramy obozu i oni wyzwalali obóz".
Tags: polska, ukraina, wojna, wojsko, ww2
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author