clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

NATO inwestuje w Polsce


NATO zainwestuje 50 mln euro w przygotowanie bazy dla latających tankowców sojuszu na lotnisku w podpoznańskim Powidzu, za 26 mln euro rozbuduje infrastrukturę dla samolotów wielozadaniowych w Mińsku Mazowieckim i za blisko 60 mln euro stworzy specjalne instalacje chroniące strategiczne systemy broni przeznaczonej dla koalicyjnych sił obrony i ataku.

To najnowsze projekty Programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa - NSIP (NATO Security Investment Programme). Do tej pory na inwestycje realizowane w Polsce w ramach NSIP, wydano blisko 2,5 mld zł – informuje wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz.


Lotniska , bazy morskie , radary

Po rozszerzeniu atlantyckiej koalicji w końcu lat dziewięćdziesiątych zeszłego wieku ( m.in. o Polskę) NATO systematycznie rozbudowywało w nowych krajach sojuszu infrastrukturę obronną, koncentrując inwestycje na budowie instalacji, które umożliwiłyby nowym koalicjantom przyjęcie wojskowej pomocy na wypadek zagrożenia czy kryzysu.

Modernizacja 7 polskich wojskowych lotnisk, 2 baz morskich, budowa nowych składów paliwowych przystosowanych do obsługi sojuszniczych jednostek, posterunków radiolokacyjnych dalekiego zasięgu i stanowisk dowodzenia obroną powietrzną i morską , nie miała w NATO precedensu. Zwłaszcza w pierwszej połowie minionej dekady dzięki aktywności inwestycyjnej sojuszu , resort obrony narodowej poprzez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego był jednym z największych inwestorów budowlanych w kraju.

Prestiżowe budowy

Na budowach atlantyckiej koalicji zarobiło do tej pory kilkadziesiąt polskich spółek, mimo, że inwestycjom sojuszu towarzyszyły nadzwyczajne, formalne wymagania. Zgodnie z regułami przetargu międzynarodowego NATO każdy z uczestników musiał mieć rekomendację rzetelności, wystawioną przez własny rząd. Sojusz oczekuje też gwarancji dochowania tajemnicy i doskonałej jakości. Mimo tego, zainteresowanie natowskimi przetargami było ogromne. Liczyły się pieniądze wypłacane niezwłocznie wykonawcom oraz prestiż firmy, która potrafi wygrywać w rywalizacji z najlepszymi i budować zgodnie z najwyższymi standardami - tłumaczyli prezesi firm.

Kilkadziesiąt tajnych projektów

Obecnie cały koalicyjny program inwestycyjny obejmuje w Polsce osiem projektów zawierających 129 zadań. Dotyczą one przede wszystkim rozbudowy infrastruktury obronnej dla przyjęcia sił wzmocnienia. W ramach NSIP przeprowadzona została także integracja systemu dowodzenia obroną powietrzną kraju z systemem obrony powietrznej NATO.

W trakcie realizacji jest 15 kolejnych projektów, a następne 15 znajduje się w fazie przygotowania do realizacji. Planowanych jest 30 nowych przedsięwzięć – w większości inwestycje w dziedzinie rozbudowy infrastruktury obronnej mają charakter niejawny. Wiceminister Beata Oczkowicz przypomina, że Polska współfinansuje większość inwestycji NATO, a nasza składka to ok. 2,49 proc. całego budżetu NSIP.

W latach 2003-09 Polska otrzymywała znacznie więcej środków NATO niż wpłacała do wspólnego funduszu, dodatni bilans wyniósł ponad 520 mln zł – ujawnia MON.

Biznesowe korzyści z koalicji

Dyrektor Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Bogusław Wijatyk podkreśla, że udział w programie NSIP pozwala obniżyć koszty własnych, niezbędnych inwestycji w dostosowanie militarnej infrastruktury do nowych zagrożeń. Korzystne jest pozyskiwanie najnowocześniejszych technologii obronnych i to, że na budowach NATO zarabiają rodzime firmy. Krajowy przemysł, zresztą, dzięki otwartym przetargom, zyskał także możliwość ubiegania się o militarne kontrakty infrastrukturalne w innych państwach członkowskich NATO.

Dyrektor Wijatyk zaznacza, że w obiekty powstające w ramach NSIP w kraju inwestują wszyscy sojusznicy, ale stają się one własnością Polski jako państwa-gospodarza i są przekazywane polskim siłom zbrojnym.

Tags: lotnisko, nato, polska, uzbrojenie, wojsko
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author