clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Калядоўшчыкi Горацкага павета, Магілёўская губерня, 1903 год.

Tags: праздник
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author