clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Telefony i internet w Polsce

Aż 88 proc. Polaków w wieku ponad 15 lat wykorzystuje telefon komórkowy, a 58 proc. ma dostęp do internetu, wynika z badania Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).Ankieta pokazała także, że 44 proc. użytkowników telefonów komórkowych posiada smartfona (wobec 11,7 proc. w 2011 r.).

"Najczęściej wykorzystywane są telefony komórkowe - posiada je 88 proc. badanych. Telefon stacjonarny jest podłączony w 23 proc. gospodarstw domowych, a z dostępu do internetu (niezależnie od rodzaju łącza) korzysta 58 proc. osób. W przypadku 42 proc. badanych jest to dostęp stacjonarny, natomiast 15 proc. osób korzysta z internetu mobilnego".
http://forsal.pl/artykuly/840698,uke-prawie-50-proc-uzytkownikow-telefonow-komorkowych-posiada-smartfona.html

Liczba abonentów i użytkowników (usługi z przedpłatą) telefonii komórkowej wyniosła na koniec marca 2013 r. 54,85 mln - podał Główny Urząd Statystyczny. To dwa razy więcej niż osiem lat temu. Dziś na każdego Polaka - dorosłego i dziecko, noworodka i starca - przypada 1,5 komórki. Na jedno gospodarstwo domowe - około czterech.

Tags: internet, polska, telefonia komórkowa, telefony
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author