clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Украинский диплом в Польше не считается.

Dyplom ukończenia studiów w Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie nie mógł być uznany w Polsce za równorzędny z polskim dyplomem.

Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I OSK 2047/14) oddalił skargę kasacyjną Barbary G., która uzyskała na tej uczelni dyplom psychologa praktycznego, ale nie może dostać zaświadczenia o jego równoważności z dyplomem wydawanym w Polsce.

http://prawo.rp.pl/artykul/793802,1154596-Dyplom-z-uczelni-na-Ukrainie-nie-jest-rownorzedny-z-polskim.html?referer=glowna

Tags: Польша, Украина, образование
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author