clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

"Polska" wódka - powód do dumy.

"Polska" wódka - powód do dumy. Produkowana ze zboża lub ziemniaków

aks
09.08.2011 aktualizacja: 2011-08-09 15:02

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych. Projekt powstał w resorcie rolnictwa i rozwoju wsi


Fot.Agnieszka Sadowska /AG
 
W projekcie nowelizacji ustawy określono wymogi dla wódek czystej i smakowej, które można znakować na etykiecie oznaczeniem geograficznym "Polska Wódka/Polish Vodka". Stosowanie tego oznaczenia jest dobrowolne. Jeśli jednak producent zdecyduje się użyć tej nazwy, to produkowany i wprowadzany do obrotu wyrób musi spełniać szczególne wymagania jakościowe. Proponowana definicja "Polskiej Wódki/Polish Vodka" ogranicza zakres surowców, z których można ją produkować do: żyta, pszenicy, owsa, jęczmienia i ziemniaków, tj. surowców tradycyjnie stosowanych w naszym kraju do produkcji wódki. Cały proces produkcyjny wyrobu oznakowanego "Polska Wódka/Polish Vodka" też musi odbywać się w naszym kraju.

Zdaniem rządu nazwa "Polska Wódka/Polish Vodka" jest produktem cenionym za naturalność i tradycję wytwarzania. Ta nazwa powinna nobilitować wyrób i przysługiwać tylko produktowi spełniającemu szczególne wymagania surowcowe i technologiczne.
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author