clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Jacek Kaczmarski Samobójstwo Jesienina

Tags: jacek kaczmarski, muzyka, poezja, polska
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author