clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

"The Economist" z uznaniem o Polsce

Polska jest w znakomitej formie, rozwija się szybko i powinna być przykładem dla innych krajów Unii Europejskiej. Takiego zdania są analitycy międzynarodowego tygodnika "The Economist", który w dzisiejszym numerze zamieszcza specjalny raport o naszym kraju. "Gdyby unijni liderzy rządzili swoimi krajami w połowie tak dobrze, jak Polska, to w Europie nie byłoby takiego bałaganu" - stwierdzają dziennikarze.

Od końca komunizmu gospodarka w Polsce rozwinęła się bardziej, niż w jakimkolwiek innym kraju Unii Europejskiej - stwierdza magazyn. Kiedyś uważana za kraj problematyczny, poradziła sobie lepiej niż na przykład Czechy, dzięki terapii szokowej: szybko zniesiono kontrolę cen, otwarto rynki, rozpoczęto prywatyzację.

Od 1992 Polska rozwija się bez przerwy; jako jedyne unijne państwo uniknęła recesji w okresie ostatniego kryzysu finansowego. Miała także dobre stosunki z byłymi okupantami: Niemcami i Rosją, skuteczniej niż inni walczyła z korupcją i dość dobrze wykorzystała unijne pieniądze.

Transformacja nigdy się jednak nie kończy - podkreśla tygodnik: trzeba jeszcze zmniejszyć sektor publiczny, inwestować w nowe technologie i zatrzymać w kraju najlepszych ludzi.

Generalnie jednak, gdyby unijni liderzy rządzili swoimi krajami w połowie tak dobrze, jak Polska, to w Europie nie byłoby takiego bałaganu jak teraz - konkluduje "The Economist".

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/the-economist-z-uznaniem-o-polsce/6xfpq

Tags: gospodarka, polska, postęp
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author