clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

W Polsce do 653 sztuk pojazdów zarejestrowanych na 1000 mieszkańców.

W ubiegłym roku wzrósł w Polsce do 653 sztuk wskaźnik pojazdów zarejestrowanych na 1000 mieszkańców. Oznacza to, że Polska przekroczyła średnią unijną, wynoszącą 484 samochody - wynika z informacji Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Z oficjalnych rejestrów CEPiK wynika, że w Polsce najwięcej było samochodów osobowych. Zarejestrowano ich ponad 19,34 mln, co stanowi prawie 77 proc. całego parku samochodowego.
Tags: motoryzacja, polska, samochody, ue, unia europejska
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author