clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Ukraina jest w gorszym miejscu niż Polska w 1989 roku


Polska w 1989 r. była w dobrym miejscu. W Polsce było bardzo dużo entuzjazmu, było bardzo wspierające środowisko międzynarodowe, wszyscy chcieli pomóc - powiedział politolog Edward Lucas. Dodał, że Ukraina nie ma Balcerowicza, nie ma Wałęsy, nie ma Michnika, nie ma ludzi, którzy poprowadziliby kraj w trudnym czasie.

Lucas zauważył, że na Majdanie w Kijowie zjawili się wspaniali ludzie, reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, jednak brakowało tam postaci, które zajęłyby się polityką. Publicysta jest zdania, że następne 10 lat będzie bardzo trudne dla Ukrainy.

Tags: polska, ukraina
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author