clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Prezydent Barack Obama przemawia w Polsce, na Placu Zamkowym w Warszawie

Tags: polska, prezydent, usa, warszawa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author