clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Lech Wałęsa wspomina dzień 4.06.1989r. i mówi czym dla niego jest Wolność.

Tags: Lech Wałęsa, Solidarność, historia, polska, wolność, wybory, święto
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author