clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polska nie odda złóż Rosjanom

Magdalena Graniszewska
2014-05-16 06:03
Rosyjski oligarcha, który pośrednio przejął koncesje gazowe w Polsce, nie dostał ich przedłużenia. Bo to zagraża bezpieczeństwu kraju.

Konflikt na Ukrainie i agresywna polityka gazowa Rosji skłoniły Sławomira Brodzińskiego, wiceministra środowiska i głównego geologa kraju, do sięgnięcia po ciężką broń. Uznał, że przedłużenie koncesji poszukiwawczych w Polsce firmie RWE Dea, przejętej niedawno przez kapitał rosyjski, będzie „zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa”. I kilka dni temu odmówił. To pierwszy przypadek odwołania się do bezpieczeństwa państwa w historii koncesjodawcy.

— Decyzja była niełatwa, ale należało ją podjąć. Przejęcie koncesji przez spółkę związaną z osobami należącymi do rosyjskiego establishmentu, w połączeniu z historią działania tych osób, sugerowało, że inwestor będzie po prostu przetrzymywał te koncesje. A nam zależy przecież na doprowadzeniu do wydobycia — tłumaczy Sławomir Brodziński.

Artykuł pochodzi z portalu www.pb.pl

Tags: bezpieczeństwo energetyczne, gaz, gaz łupkowy, polska, rosja
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author