clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Diagnoza nowotworu - w ciągu 7 tygodni.

Potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu u pacjenta musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 7 tygodni.
To jedno z założeń projektu ustawy, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia w ramach tzw. pakietu onkologicznego i pakietu kolejkowego.
Głównym celem projektowanej ustawy, jak czytamy w uzasadnieniu, jest poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów - przede wszystkim lepszy standard opieki nad pacjentem onkologicznym, poprawa zarządzania listami pacjentów oczekujących na świadczenia oraz poprawa funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia.

www.gazeta.pl
Tags: medycyna, polska
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author