clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polska numerem 2 na świecie w produkcji jachtów i żaglówek

Polska produkuje ok. 22 tys. jachtów żaglowych i motorowych.
Prawie 95 proc. z tego trafia na eksport. Jego wartość to ok. 200 mln euro.


Tags: eksport, gospodarka, polska, przemysł
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author