clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polskę czeka reorientacja eksportu

Nasze eksport nie będzie rósł tak szybko jak w przypadku największych gospodarek wschodzących, ale będzie coraz bardziej zorientowany na produkty zaawansowane technologicznie.

Do takich wniosków prowadzi raport „Global Connections", opublikowany przez firmę analityczną Oxford Economics i bank HSBC. – Polska ma szansę stać się „mocarstwem innowacyjności", jeśli przeprowadzi reformy stymulujące wzrost nakładów na badania i rozwój – twierdzą jego autorzy.


Do 2030 r. wartość polskiego eksportu dóbr zaawansowanych technologicznie ma rosnąć o około 8 proc. rocznie, nieco szybciej niż całego eksportu

Źródło: Rzeczpospolita
Tags: eksport, gospodarka, polska, technologie
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author