clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

RAF wesprze patrole polskiego lotnictwa nad krajami bałtyckimi

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że udostępni z końcem kwietnia wielozadaniowe myśliwce Typhoon Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, wspierając tym samym jego zadania patrolowe nad Polską i krajami bałtyckimi.
Tags: estonia, litwa, obrona, polska, samoloty, wielka brytania, Łotwa
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author