clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Еврокомиссия требует отменить роуминг в ЕС

Европейская комиссия выступают за отмену оплаты за роуминг во всех странах ЕС до 2016 года.
Кроме того, с июля 2014 года граждане ЕС во время своих путешествий имею право поменять оператора на другого в своей стране, если у него дешевле,  или стране временного проживания, без замены карточки СИМ.

Еврокомиссия призывает создать настоящее европейское пространство коммуникации путем постепенного отказа и устранения разницы в тарифах за внутренние звонки, роуминг и звонки внутри ЕС.

А в это время в Украине Нацкомиссия по вопросам регулирования связи и информатизации одобрила проект закона о введении в стране нового налога для телефонизации села.
Надо напомнить, что уже в Евросоюзе существуют единые оплаты за роуминг с 1 июля 2013 года.
Konsumenci będą płacić nie więcej niż to opisuje poniższa tabela (maksymalne stawki detaliczne):

w EUR bez VAT w PLN bez VAT w PLN z VAT
połączenia wychodzące (min) 0,24 0,99 1,22
połączenia przychodzące (min) 0,07 0,29 0,36
SMS wysłany 0,08 0,33 0,41
Transmisja danych (MB) 0,45 1,87 2,30


Do 2016 roku użytkownicy telefonów komórkowych w UE powinni płacić krajową stawkę za połączenia, podróżując po krajach członkowskich. Takie regulacje chce zaproponować KE.
Komisja Europejska zwraca uwagę w poniedziałkowym komunikacie, że z powodu roamingu firmy telekomunikacyjne tracą obecnie ok. 300 mln dodatkowych użytkowników.

Ponadto od lipca 2014 roku użytkownicy telefonów komórkowych będą mieli prawo zrezygnować w czasie podróży ze swojego krajowego operatora na rzecz usług innego - również krajowego, jeśli ma tańsze oferty, lub lokalnego - w państwie, do którego się udają. Nie będą przy tym musieli zmieniać karty SIM.

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15474036,KE_chce_nowych_regulacji_w_sprawie_oplat_roamingowych.html?biznes=plock&piano_t=1

Tags: Евросоюз, связь, цены
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author