clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Eksport Polski w 2013 roku - 203169,8 mld $ = 152778,8 mld €

Sprzedaż zagraniczna firm z Polski była w 2013 roku warta 152,8 mld euro.
Pierwszym rynkiem eksportowym są oczywiście Niemcy. Na kolejnych miejscach są: Wielka Brytania, Czechy i Francja. Dalej Rosja, Italia, Holandia, Ukraina, Szwecja i Słowacja.
Wynik 152,8 mld euro to nasz eksportowy rekord.
W porównaniu z 2012 rokiem oznacza to wzrost o 6,5 %.
Unia Europejska to nasz główny partner handlowy - tam trafia trzy czwarte naszego eksportu.
Jednak osiąganie dobrych wyników na przeżywających kłopoty gospodarcze rynkach jest trudne - eksport do całej UE wzrósł o 4,5 %, do strefy euro -  o 3,8 %.
Tags: czechy, eksport, francja, gospodarka, niemcy, polska, postęp, wielka brytania
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author