clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Польша является лидером в мире в производстве малины.


Польша производит около 20 процентов мировое производство малины и является лидером в этой области в мире - сказал президент Международной организации производителей Малин Антонио Dominquez в субботу во время конференции производителей в Люблин Красник.
В 2012 году в Польше собрали более 127 тысяч тонн малины, которые дали ей первое место в мире.
75 процентов. отечественное производство малины происходит от плантаций в районе Люблина.


Polska produkuje ok. 20 proc. światowej produkcji malin i jest liderem w tej dziedzinie na świecie
- powiedział prezydent Międzynarodowej Organizacji Producentów Malin Antonio Dominquez w sobotę podczas konferencji sadowników w lubelskim Kraśniku.
W 2012 r. w Polsce zebrano ponad 127 tys. ton malin, co dało jej pierwsze miejsce na świecie. 75 proc. krajowej produkcji malin pochodzi z plantacji na Lubelszczyźnie.
Za rok 2013 sprzedaliśmy produkty rolno-spożywcze poza Polskę za ponad 19,5 mld euro i uzyskaliśmy nadwyżkę ponad 5,5 mld euro.
Według szacunkowych danych GUS za 2013 r. produkcja malin była nadal bardzo wysoka, lecz o 5,8 proc. niższa od tej z 2012 r. Wstępne prognozy Światowej Organizacji Producentów Malin wskazują, że w 2013 r. światowe zbiory malin wyniosły ok. 326,5 tys. ton, czyli o blisko 19 proc. mniej niż w roku 2012.
Tags: Польша, производство, сельское хозяйство, экономика, экспорт
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author