clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Film "Kamienie na szaniec" - wojna z Niemcami w okupowanej Warszawie
Filmowa wersja książki Aleksandra Kamińskiego - w reżyserii Roberta Glińskiego - trafi do kin 7 marca. W rolach głównych zagrają: Marcel Sabat "Zośka", Tomasz Ziętek "Rudy" oraz Kamil Szeptycki "Alek". Młodym aktorom towarzyszą ich starsi koledzy po fachu: m.in. Artur Żmijewski, Danuta Stenka, Andrzej Chyra, Krzysztof Globisz, Marian Dziędziel i Anna Dereszowska.
Tags: film, partyzanci, polska, warszawa, wojna, ww2
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author