clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

W Polsce najbezpieczniej od 25 lat

W całym ubiegłym roku w Polsce spadła liczba przestępstw kryminalnych (a więc tych najbardziej niebezpiecznych czy odczuwalnych dla ludzi). Było ich o prawie 70 tysięcy mniej niż w 2012 roku.

Wszystkich przestępstw (kryminalnych, gospodarczych, drogowych i innych) jest zaś mniej o 55,8 tys.
Przybyło (o 13,1 tys.) przestępstw gospodarczych
Jeszcze 10 lat temu każdego dnia dochodziło przeciętnie do 4018 przestępstw. W taki "uśredniony" dzień 2013 roku było to 2 905 przestępstw.

Na polskich drogach też jest bezpieczniej.
W ubiegłym roku było 140 tysięcy przestępstw drogowych, z czego 128 tys. to jazda po alkoholu. W 2012 roku było gorzej. Wszystkich przestępstw na drogach było prawie 156 tys., a złapanych nietrzeźwych kierowców 141,8 tysięcy. Ciągle spada liczba wypadków, ich ofiar oraz rannych.

Wyniki badań opinii społecznej pokazują, że 64 % respondentów CBOS uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Dodatkowo 89% twierdzi, że bezpiecznie jest w miejscu ich zamieszkania, co stanowi najwyższe wskazanie, licząc od końca lat 80. ubiegłego wieku.
Tags: policja, polska, praworządność, przestępczość
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author