clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Amerykański bank: Dodajemy Polskę do listy naszych ulubionych krajów

Wells Fargo widzi najbliższą przyszłość Polski w jasnych barwach. Analitycy banku na łamach opiniotwórczego amerykańskiego magazynu Barron's zachęcają do inwestowania w akcje firm z GPW i wyróżniają naszą gospodarkę na tle Europy
Eksperci z instytucji finansowej, w którym spore udziały ma legendarny rekin giełdowy Warren Buffet, cztery miesiące temu przyjechali do Europy, by porozmawiać z liderami biznesu i zbadać trwałość ożywienia gospodarczego. Wrażenia? Wzrost w poszczególnych krajach jest nadal słaby i nierówny, a konsumenci i firmy wydają pieniądze ostrożnie oraz boją się zaciągania kredytów. Według analityków w Europie pozytywnie wyróżnia się Polska. Powód? Nasz kraj korzysta m.in. na tym, że nie jest członkiem strefy euro. - Polska stała się kluczowym miejscem produkcji dla wielu niemieckich i zachodnioeuropejskich firm i jest jednym z głównych krajów rozwijających się na Starym Kontynencie. To zasługa m.in. dobrze wykształconych pracowników, którzy w europejskim łańcuchu dostaw współtworzą produkty wysyłane potem na rynki całego świata - czytamy w tygodniku "Barron's".
Pod koniec grudnia w "Foreign Affairs" ukazał się przeglądowy artykuł o polskiej gospodarce autorstwa prof. Mitchell A. Orenstein, ekonomisty i dyrektora Instytutu Nauk Politycznych Northeastern University w Bostonie. Orenstein nie szczędzi pochwał, ale wskazuje też na braki. - Przewidywania ekonomiczne sugerują, że ekonomia Polski będzie wzrastała o około 2,5 proc. rocznie aż do 2030, stając się jedną z 20 największych gospodarek świata.

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15276792,Amerykanski_bank__Dodajemy_Polske_do_listy_naszych.html#BoxBizTxt
Tags: banki, gospodarka, polska
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author