clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polska lokomotywa z bydgoskiej fabryki PESA


Fot. Leszek Baj
Lokomotywa Pesa Gama Marathon jeżdżąca obecnie w barwach firmy Lotos
Była prezentowana m.in. na targach Inno Trans w Berlinie w 2012 roku.
To nowa konstrukcja bydgoskiej Pesy, która wyróżnia się tym, że ma dwa silniki: spalinowy oraz elektryczny.
Lokomotywa osiąga prędkość 140km/h. Kosztuje 131,2 mln złotych.
Tags: pesa bydgoszcz sa, polska, produkcja, przemysł, transport
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author