clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Białorusini nie chcą do Rosji ani do Uni Europejskiej

Większość Białorusinów byłaby przeciwnych zjednoczeniu ich kraju z Rosją, przy czym odsetek przeciwników i zwolenników wstąpienia do UE rozkłada się niemal po równo - wynika z najnowszego sondażu niezależnego ośrodka NISEPI, opublikowanego w czwartek.
Jednocześnie w analogicznym referendum na temat przystąpienia do Unii Europejskiej prawie tyle samo osób opowiedziałoby się za członkostwem (35,9 proc.) co przeciw (34,6 proc.). Więcej ankietowanych zgodziło się jednak z opinią, że Białoruś "powinna zmienić swą politykę i zbliżać się również do UE" (44,5 proc.), niż było przeciwnego zdania (21,7 proc.).
Stopień zaufania do prezydenta Łukaszenki jest wysoki (37,7%).

Oznacza to, że większości Białorusinów jest dobrze tak jak jest i nie chcą żadnych zmian.

Gdyby referendum w sprawie zjednoczenia z Rosją odbyło się dzisiaj, za zjednoczeniem opowiedziałoby się 23,9 proc. respondentów, a przeciwko byłoby 51,4 proc. Oznacza to, że liczba przeciwników zjednoczenia nieco wzrosła od września, kiedy to wynosiła 46,9 proc.

Po raz pierwszy od grudnia 2011 r. odsetek tych, którzy uważają, że po odejściu prezydenta Alaksandra Łukaszenki ze stanowiska prezydenta poprawi się życie w kraju (25,2 proc.), przewyższył odsetek osób przeciwnego zdania (21,5 proc.).

Więcej jest także tych, którzy nie ufają prezydentowi (47,5 proc.), niż tych, którzy mu ufają (37,7 proc.). Spadła również gotowość do oddania głosu na Łukaszenkę - do 34,8 proc. z 42,6 proc. we wrześniu.

NISEPI zbadało ponadto opinię Białorusinów na temat ich sytuacji materialnej. Okazało się, że jest więcej respondentów oceniających, że się ona pogorszyła (28,4 proc.), niż tych, którzy sądzą, że się poprawiła (12,6 proc.). Zwiększył się także odsetek osób uważających, że gospodarka kraju znajduje się w kryzysie - o 10 pkt proc., do 68,6 proc.

Sondaż przeprowadzono w grudniu na próbie 1 502 osób. Margines błędu nie przekracza 3 proc.

Niezależny portal udf.by podkreśla jednak, że sondaż przeprowadzono jeszcze przed otrzymaniem przez Białoruś od Rosji kredytu wysokości 2 mld dol. oraz podpisaniem umowy o dostawach gazu na 2014 r. "Bardzo prawdopodobne, że załatawszy za ich pomocą dziurę w budżecie, białoruskim władzom uda się na jakiś czas znów ustabilizować sytuację" - ocenia portal.

Zarejestrowany w Wilnie ośrodek NISEPI jest najbardziej znanym niezależnym instytutem badania opinii publicznej na Białorusi.


Tags: Białoruś, rosja, unia europejska
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author