clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Katolicyzm Polaków. 81% wierzy w Boga.

Czy wierzysz w :Boga - 81%
śmierć Chrystusa na krzyżu - 48%
zmartwychstanie Chrystusa - 47%
Ducha Świętego - 40%
nieśmiertelność duszy - 39%
sprawieliwy sąd po śmierci - 39%
niepokalane poczęcie - 38%
niebo - 38%
anioły - 35%
cuda dokonane przez Jana Pawła II - 35%
piekło - 31%
cuda dokonane przez świętych - 30%
czyściec - 30%
diabła - 28%
Źródło: ankieta TNS na zlecenie Gazety Wyborczej.
Tags: chrześcijaństwo, katolicyzm, mentalność narodu, polska, religia
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author