clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Nowa kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uruchomiło nową kopalnię gazu ziemnego Lisewo w rejonie Poznania - podała spółka. Gaz będzie wydobywany z dwóch złóż, w których znajduje się ponad 1,3 mld m sześc. gazu.


Kopalnia będzie eksploatować gaz ze złóż Lisewo i Komorze. Złoże Lisewo, odkryte w 2011 roku, znajduje się na głębokości ok. 3600 m. Zasoby wydobywane określono na poziomie 990 mln m sześc. gazu. Początkowe wydobycie gazu z tego złoża jest planowane na poziomie 50 mln m sześc. rocznie, a czas eksploatacji na 25 lat. Gaz ze złoża będzie wydobywany dwoma odwiertami, których pełna eksploatacja ma rozpocząć się w drugim kwartale 2014 roku.

Złoże Komorze, odkryte w 2012 roku, znajduje się na głębokości ok. 3800 m. Zasoby wydobywalne oszacowano na ok. 340 mln m sześc. gazu. Wydobycie z tego złoża jest planowane na poziomie 12 mln m sześc. rocznie, a planowany czas eksploatacji to 25 lat.

Gaz ze złoża będzie wydobywany otworem Komorze-3, którego pełna eksploatacja ma rozpocząć się w pierwszym kwartale 2014 roku.

Wszystkie trzy odwierty są zlokalizowane na koncesjach PGNiG. W ramach umowy o wspólnych operacjach spółka FX Energy posiada 49 proc. udziałów w przedsięwzięciu.

To kolejna kopalnia otwarta przez PGNiG w tym roku. W kwietniu pełną moc produkcyjną osiągnęła kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów. Jest to największa inwestycja w branży wydobywczej w Polsce w ciągu ostatnich lat.

Złoża Lubiatów, Międzychód, Grotów (LMG) należą do największych w Polsce. Udokumentowane zasoby wydobywalne ropy naftowej z tych złóż wynoszą ok. 7,25 mln ton, a gazu ziemnego ok. 7,3 mld m sześc. PGNiG, dzięki pracy kopalni Lubiatów, zwiększy krajowe wydobycie ropy naftowej i kondensatu z obecnych ok. 500 tys. ton do ok. 800 tys. ton rocznie.

Wydobywany przy okazji eksploatacji ropy naftowej gaz ziemny (rocznie ok. 100 mln m sześc.) będzie wykorzystany m.in. do zasilania elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim, a także elektrociepłowni działającej na potrzeby kopalni.
Tags: bezpieczeństwo energetyczne, gaz, polska, ropa naftowa
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author