clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w PolsceStan wo­jen­ny. Woj­sko i mi­li­cja na uli­cach War­sza­wy. Róg Alei Nie­pod­le­gło­ści i Ra­ko­wiec­kiej, gru­dzień 1981.


Przeciwnicy: Lech Wasa odwiedził w szpitalu generała Wojciecha Jaruzelskiego /2011 rok/.
Tags: Wałęsa, polska, stan wojenny, warszawa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author