clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polski eksport w 2012 roku


W 2012 roku polskie przedsiębiorstwa wyeksportowały towarów za 185 miliardów dolarów do 94 krajów świata.

Daje to ósme miejsce wśród krajów Unii Europejskiej oraz 26. miejsce w świecie.

W 2012 największą część polskiego eksportu stanowiły maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (37,4% dochodów z eksportu), towary przemysłowe (21,1%) oraz towary sklasyfikowane jako różne wyroby przemysłowe (12,7%)

Najważniejszymi partnerami handlowymi pod względem eksportu są Niemcy (25,1% obrotu), Wielka Brytania (6,8%) i Czechy (6,3%)

Import w 2012 szacowany był na 198 mld dolarów i dał 25. miejsce na świecie (ósme miejsce wśród krajów unijnych).

Importuje się przede wszystkim maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (32,1% wydatków związanych z importem), towary przemysłowe (17,3%) oraz chemikalia i produkty pokrewne (13,9%). Najważniejszymi partnerami handlowymi pod względem importu są Niemcy (21,3% obrotu), Rosja  (14%) i Chiny (8,9%).

Tags: eksport, gospodarka, handel, import, polska
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author