clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Turcy zatrzymani za nazistowskie gesty przed bramą Auschwitz

Tags: muzułmanie, polska, przestępstwa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author