clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Konferencja prasowa ambasadora Rosji w Polsce- W ostatnich latach miał miejsce tylko jeden atak na rosyjską placówkę dyplomatyczną i było to w Libii - komentuje ambasador.
Tags: manifestacje, polska, rosja, warszawa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author