clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Warszawa w 1940 roku.


Warszawa w 1940 roku, widać zniszczenia powstałe w czasie obrony Warszawy we wrześniu 1939r.
Tags: historia, poland, polska, warszawa, wojna
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author