clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Język angielski na świecie - Polska w czołówce.

W najnowszym rankingu EF English Proficiency Index, który ocenia poziom znajomości języka angielskiego, Polska zajęła wysokie, 8 miejsce. Tym samym uplasowała się wyżej niż Niemcy, Japonia czy Belgia.

Ranking ocenia umiejętności językowe dorosłych mieszkańców 60 państw oraz ich postępy. Z badania wynika, że Polacy dokonali ogromnego postępu w nauce języka angielskiego w ciągu ostatnich lat. Umiejętności te są ważnym czynnikiem pomagającym budować nowoczesną gospodarkę opartą o wiedzę.

Wszystkie najwyższe pozycje w rankingu zajmują państwa europejskie, w których od dawna znajomość angielskiego jest najlepsza. Do tego grona nie zalicza się Francja zajmująca dopiero 35 pozycję. Za Europą plasują się państwa azjatyckie, które znacząco poprawiły swoje wyniki w ostatnich latach.

Najgorzej po angielsku mówią mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, fakt ten może negatywnie wpływać na rozwój tych regionów.

Według twórców rankingu Turcy dokonali największego postępu w dziedzinie nauki języka angielskiego – co jest bardzo pozytywnym trendem dla kraju rozwijającego się.

Tags: nauka, polska
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author