clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Obcokrajowcom dziękujemy

- Większość Polaków jest przeciwna wpuszczaniu do kraju imigrantów zarobkowych, wynika z badania jakie dla "Pulsu Biznesu" przeprowadziła Pracownia Badań Społecznych na reprezentatywnej grupie 1000 osób.

A jeśli już, to jakie nacje widzielibyśmy u nas najchętniej? W tej konkurencji wszystkich - i to na głowę - biją Ukraińcy /29% odpowiedzi/.
Rosjan i Białorusów chce widzieć tylko 10% ludności.


"PB" podaje, że Polska ma obecnie najbardziej jednolite narodowościowo społeczeństwo w całej Unii Europejskiej. Obce obywatelstwo ma u nas jedynie 0,1 proc. mieszkańców, tymczasem średnio w UE jest to 4,1 proc., a np. w Niemczech 9,1 proc.


Do 2035 r. liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce skurczy się prawie o 4 mln, przypomina gazeta. Oznacza to, że średnio z rynku pracy ubywać będzie po ok. 180 tys. pracowników rocznie. W Europie niewiele jest krajów, które mają tak niepokojące perspektywy dla zasobów pracy jak Polska.

Ratunkiem może być imigracja zarobkowa, ale Polacy - przynajmniej na razie - są jej przeciwni. Większość ankietowanych osób (56 proc.) uważa, że Polska nie powinna zapraszać do siebie cudzoziemców. Pomysł szerszego otwarcia rynku pracy dla imigrantów popiera tylko 12 proc., a 17 proc. zgodziłoby się na to, ale tylko dla wybranych zawodów - tych w których najbardziej będzie brakować rąk do pracy.
Tags: demografia, imigracja, ludność, polska, ukraina
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author