clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Ucieczka z Afryki przed biedą do schroniska w Gdańsku

"Uciekłem z Afryki przed biedą. Mieszkam w schronisku dla bezdomnych w Gdańsku"

Dorota Karaś,02.11.2013 ,
Babakar z Senegalu

Babakar z Senegalu (Fot. Kamil Gozdan)
Babakar (rocznik 1962), mieszkaniec Senegalu. Mieszka w schronisku dla bezdomnych prowadzonym przez Towarzystwo imienia św. Brata Alberta przy ulicy Przegalińskiej w Gdańsku.

W Polsce poznałem żonę, urodził mi się syn. Zacząłem pisać doktorat. W schronisku dla bezdomnych mieszkam od siedmiu lat.
Fragment książki "Szafa, czajnik, obwodnica. Rozmowy z obcokrajowcami" Doroty Karaś

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,14867021,_Ucieklem_z_Afryki_przed_bieda__Mieszkam_w_schronisku.html?as=1Tags: imigranci, polska
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author