clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Szablą się problem rozwiązywało!

Tags: arabowie, chrześcijaństwo, europa, islam, islamiści
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author