clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Tak najpewniej brzmiał język przodków Polaków sprzed 6 tys. lat [POSŁUCHAJ]

Subscribe

Comments for this post were disabled by the author