clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Iran ma tajny budynek w Nowym Jorku. USA chcą go przejąć

Tags: iran, terroryzm, usa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author