clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Przemówienie prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego - 17 września 1939

Tags: agresja, historia, warszawa, wojna, ww2
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author