clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Rocznica napaści ZSRR na Polskę. Ballada wrześniowa - śpiewa Jacek Kaczmarski

Tags: agresja, bolszewicy, historia, muzyka, polska, stalin, wojna, ww2, zsrr
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author