clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Autogaz w Polsce

W zeszłym roku w Polsce sprzedano prawie 2,2 mln ton płynnego gazu, co dało nam drugie miejsce w Europie po Włoszech, gdzie sprzedano 3,2 mln ton LPG. Polska jest za to liderem Europy pod względem wykorzystania mieszaniny gazów propan i butan jako paliwa do samochodów, zwanego popularnie autogazem.

Na koniec 2012 r. aż 2 mln 615 tys. aut w Polsce miało zamontowaną instalację do autogazu, a polscy kierowcy w zeszłym roku kupili 1,6 mln ton LPG.
Tags: gaz, gospodarka, polska, samochody
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author