clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Wizyta japońskich okrętów wojennych w Polsce

Tags: japonia, polska, uzbrojenie, wojsko
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author