clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polski handel zagraniczny: eksport się trzyma, import wciąż spada

W ciągu czterech miesięcy tego roku sprzedaliśmy za granicę towary za ponad 49,3 mld euro, a sprowadziliśmy za 49,8 mld euro.

Unia Europejska to nasz główny partner handlowy - tam trafia trzy czwarte naszego eksportu. Od stycznia do kwietnia wyniósł on 36,7 mld euro. I znów dobra wiadomość - w ciągu roku wzrost wyniósł 2,7 proc., podczas gdy w danych za I kwartał wynosił on ledwie 0,3 proc.

Nadal świetnie sobie radzi handel z krajami rozwijającymi się i Europą Środkowo-Wschodnią (tu GUS zalicza m.in. Rosję, Ukrainę i Białoruś). Tu wzrosty wyniosły odpowiednio 27,2 i 13,4 proc.

www.gazeta.pl
Tags: eksport, gospodarka, handel, import, polska, postęp
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author