clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Morderca Ukraińców skazany na 25 lat więzienia

Tags: polska, prawo, praworządność, przestępczość, przestępstwa, zabójstwa
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author