clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Francja pluje w twarz Ukrainie

Tags: francja, przestępstwa komunizmu, ukraina
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author