clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Cydr produkowany w Polsce
Polska jest największym w Unii Europejskiej producentem jabłek. W 2012 r. zbiory były na poziomie 2,8 mln ton, z czego ok. połowa jest przeznaczana na cele przetwórstwa, a pozostała część - do bezpośredniego spożycia i na eksport.
Rozwija się w Polsce produkcja cydru; stało się tak za sprawą obniżenia akcyzy na ten napój - mówi prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski. Cydr - to sfermentowany napój niskoalkoholowy z jabłek, może zawierać do 8 proc. alkoholu.

www.gazeta.pl
Tags: polska, przemysł
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author