clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Pierwsze lądowanie amerykańskiego bojowego drona na lotniskowcu

Tags: broń, postęp, samoloty, technologia, usa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author